ป้ายกำกับ :

มาตรการเข้ม

กรมพัฒน์ฯ ชวนนิติบุคคลนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

กระทรวงพาณิชย์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กำหนดมาตรการเข้มเตรียมรับมือนิติบุคคลนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ DBD e-Filing หนาแน่นช่วงปลายเดือนพฤษภาคม สร้างความเชื่อมั่นระบบไม่มีล่ม!! ส่งได้ 24 ชั่วโมง ตั้งทีมเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประกอบการนำส่งงบการเงินฯ ทุกขั้นตอนจนสำเร็จ พร้อมเชิญชวนนำส่งงบการเงิน แต่เนิ่นๆ สะดวก รวดเร็ว สบายใจกว่าเยอะ

เพิ่มเพื่อน