ป้ายกำกับ :

มิสเตอร์ เอเวอรีธิงส์

'อัษฎางค์' เผย 'มิสเตอร์ เอเวอรีธิงส์' ผู้เปิดประตู ไทย-ซาอุฯ หลังจาก 32 ปี ที่หายไป

พระองค์มีแนวคิดที่ต้องการปฏิรูปประเทศไปสู่การเป็นชาติมุสลิมสายกลาง โดยการค่อยๆ แก้กฎหมายเปิดทางให้สิทธิเสรีภาพของผู้หญิงซาอุดีอาระเบียมากขึ้น รวมถึงอนุญาตให้มีการเปิดโรงภาพยนตร์ซึ่งเป็นสิ่งต้องห้ามในอดีต
ทรงได้รับฉายาว่า “มิสเตอร์ เอเวอรีธิงส์” (Mr.Everything) เนื่องจากทรงเป็นเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างของซาอุดีอาระเบียในเวลานี้

เพิ่มเพื่อน