ป้ายกำกับ :

มุ่งยกระดับปริมาณ

รัฐบาลชวนเกษตรกรชาวนาร่วมโครงการส่งเสริม 'เปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 66'

รัฐบาลชวนเกตรกรชาวนาร่วมโครงการส่งเสริม “เปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 66” มุ่งยกระดับปริมาณและการผลิตข้าวคุณภาพ ได้ราคาดี สามารถแข่งขันกับตลาดโลกได้

เพิ่มเพื่อน