ป้ายกำกับ :

มูลค่าสูง

สนค. แนะเกษตรกรไทยพัฒนาสินค้า 'กาแฟพิเศษ' พบมูลค่าสูงกว่าเกือบ 6 เท่า

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ ผู้อํานวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดเผยว่า สนค. ดำเนินการศึกษา “แนวทางพัฒนาศักยภาพการค้าสินค้าเกษตรมูลค่าสูง กรณีศึกษา กาแฟพิเศษ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารวบรวมข้อมูล ปัญหาและอุปสรรคของเกษตรกร และผู้ประกอบการ

เพิ่มเพื่อน