ป้ายกำกับ :

มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ

หน่วยราชการในพระองค์-มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ มอบต้นไม้แก่ชุมชน

16 ก.ค.66 เวลา 08.20 น. นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ในฐานะประธานมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ เป็นประธานในกิจกรรมมอบต้นไม้แก่ประชาชนผู้อยู่อาศัย ณ ชุมชนประชาร่วมใจ 1 และ 2 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  โดยมีข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์

เพิ่มเพื่อน