ป้ายกำกับ :

มูลนิธิออทิสติกไทย

กระทรวงพ.ม. มูลนิธิออทิสติกไทย สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม (ไทย) เครือซีพี และทรูคอร์ปอเรชั่น จัดงานรณรงค์วันตระหนักรู้ออทิสติกโลก ปี 2566 หนุนแนวคิด “Toward a Neuro - Inclusive World for All"

เนื่องในวันตระหนักรู้ออทิสติกโลก วันที่ 2 เมษายน ของทุกปี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จับมือมูลนิธิออทิสติกไทย สมาคมผู้ปกครองบุคคลลออทิซึม(ไทย) เครือเจริญโภคภัณฑ์ และบมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น จัดงานกิจกรรมรณรงค์ตระหนักรู้ออทิสติกโลก ประจำปี 2566

เพิ่มเพื่อน