ป้ายกำกับ :

ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน

‘ปลัดแรงงาน’ ประชุมระดับสูงด้านแรงงาน ไทย - อียู มุ่งคุ้มครองยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคมในภูมิภาค

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมร่วมกับ นายจูสต์ คอร์เธ่ ปลัดกระทรวงการจ้างงาน กิจการสังคม และการหลอมรวมทางสังคมคณะกรรมาธิการยุโรป

เพิ่มเพื่อน