ป้ายกำกับ :

ยาเสพติดประเภทที่ 5

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ สธ. 'กัญชา' พ้นยาเสพติดประเภท 5 อีก 120 วันใช้บังคับ

9 ก.พ.2565 – เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ. 2565

เพิ่มเพื่อน