ป้ายกำกับ :

ยินดีจั๊ดนัก รวมพลังสานสุข

ยินดีจั๊ดนัก!! รวมพลังสานสุข เมืองน่าน...น่าอยู่

น่าน..นับเป็นเมืองท่องเที่ยวยั่งยืน ที่มีรางวัล UNESCO การันตี และเป็นต้นแบบสุขภาพดีมีสุขทุกคนมีส่วนร่วม โดยการสนับสนุนของ สสส.

“ยินดีจั๊ดนัก รวมพลังสานสุข” ตามไปดู"สามเณร"ออกแบบเมือง

เพราะ “โลกนี้คือห้องเรียน” สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สสส. นำโดย ดร.จิรพร วิทยศักดิ์พันธุ์ ประธานคณะกรรมการบริหารแผนคณะที่ 8

สสส. สานพลัง ภาคี จ.น่าน เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ยินดีจั๊ดนัก รวมพลังสานสุข”

เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2566 ที่ทำการสถานีวิทยุเสียงใสเรดิโอ FM 100.75 MHz ต.ท่าวังผา อ.ท่าวังผา จ.น่าน คณะกรรมการบริหารแผนคณะที่ 8

เพิ่มเพื่อน