ป้ายกำกับ :

ยุควิกฤตเชิงซ้อน

นโยบายต่างประเทศไทยในยุควิกฤตเชิงซ้อนวิกฤตถาวร

นโยบายต่างประเทศ คือนโยบายสาธารณะประเภทหนึ่ง คือผลผลิตของกระบวนการทางการเมือง ผลลัพท์ของการทำงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ขององคาพยพของระบบราชการ เช่นเดียวกับนโยบายสาธารณะทั้งหลายทั้งปวง

เพิ่มเพื่อน