ป้ายกำกับ :

ยุทธศาสตร์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

พาณิชย์อัดงบ 1.6 พันล้านดันประกันรายได้ข้าวโพดปี4 ช่วยเหลือเกษตรกร 4.52 แสนราย

“จุรินทร์”ประชุม นบขพ. เคาะเดินหน้าโครงการประกันรายได้ข้าวโพด ปี 4 ช่วยเหลือเกษตรกร 4.52 แสนราย วงเงิน 1.6 พันล้านบาท เริ่มจ่ายงวดแรก 20 พ.ย.65 หากราคาต่ำกว่าประกัน พร้อมอนุมัติมาตรการคู่ขนานดันราคา เผยยังเห็นชอบโครงการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา เพิ่มผลผลิตในประเทศ กำหนดยุทธศาสตร์ ปี 65-67 ดันเพิ่มผลผลิตต่อไร่

เพิ่มเพื่อน