ป้ายกำกับ :

ยูนนาน : เพื่อนบ้านด่านแดนมังกร

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์มอบของขวัญปีใหม่ เปิดประตูสู่การค้าระหว่างประเทศกับกิจกรรมเสวนาออนไลน์ “ยูนนาน : เพื่อนบ้านด่านแดนมังกร”

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครคุนหมิง ได้ดำเนินกิจกรรมเสวนาออนไลน์

เพิ่มเพื่อน