ป้ายกำกับ :

ย้ายนายอำเภอ

นายกเล็ก-ผู้นำท้องถิ่น ยื่นร้องทบทวนคำสั่งย้าย นอภ.แม่แจ่ม เผยทำงานร่วมกับชุมชนด้วยดี

นายอุทัย บุญเทียม นายกเทศมนตรีตำบลท่าผา ตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ทำหนังสือถึงนายอำเภอแม่แจ่มขอให้ส่งหนังสือต่อไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และอธิบดีกรมการปกครอง เพื่อขอให้ทบทวนคำสั่งโยกย้าย

เพิ่มเพื่อน