ป้ายกำกับ :

รถส่วนบุคคล

ใช้บังคับแล้ว! ประกาศกรมขนส่งฯป้ายทะเบียนรถแบบใหม่ 'ใส่ชื่อตัวเอง' ได้

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกรมการขนส่งทางบกเรื่อง หลักเกณฑ์การกำนดตัวอักษรประจำหมวดและก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการระยะเวลา และเงื่อนไขการประมูลหมายเลขทะเบียนรถของแผ่นป้าย

เพิ่มเพื่อน