ป้ายกำกับ :

รถเก่า แลก รถใหม่

เอกชนกระทุ้งรัฐเร่งคลอดนโยบายหนุนรถอีวีหลังลูกค้า-ผู้ผลิตรอจนไม่กล้าตัดสินใจเดินหน้า

เอกชนกระทุ้งรัฐ คลอดนโยบายหนุนรถอีวี หลังผู้บริโภค-ผู้ผลิตไม่กล้าตัดสินใจเดินหน้า พร้อมแนะฟื้นนโยบาย “รถเก่า แลก รถใหม่” กระตุ้นความต้องการตลาด พ่วงลดฝุ่นพิษ PM2.5

เพิ่มเพื่อน