ป้ายกำกับ :

รถเอกชนร่วมขสมก.

คลังเล็งดึง BRT- สองแถวรับจ้าง- เรือโดยสารสาธารณะ เข้าร่วมบัตรสวัสดิการ

“คลัง” กางยอดยืนยันตัวตนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 แล้ว 11.38 ล้านราย ส่วนยอดยื่นอุทธรณ์พุ่ง 1.12 ล้านราย พร้อมแจงลุยศึกษาประเภทระบบขนส่งเล็งดึงรถเอกชนร่วมขสมก.-BRT-สองแถวรับจ้าง-เรือโดยสารสาธารณะ เพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่ผู้มีสิทธิ

เพิ่มเพื่อน