ป้ายกำกับ :

รถไฟฟ้าสีเขียวส่วนตอขยาย

“รสนา”ยื่นสภา กทม.พิจารณาไม่รับโอนหนี้สิน รถไฟฟ้าสีเขียวส่วนตอขยาย

ที่สภากทม. อาคาร ไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร2 ดินแดง นางรสนา โตสิตระกูล ได้ยื่นหนังสือถึงประธานสภากทม.และสก.50เขต เพื่อให้สภากทม.มีมติไม่เห็นชอบรับโอนทรัพย์สิน/หนี้สินรถไฟฟ้าส่วนต่อขยาย(2)

เพิ่มเพื่อน