ป้ายกำกับ :

รพ.สต.บ้านไร่สวนลาว

“รถพยาบาลฉุกเฉินอัจฉริยะ” เพิ่มวินาทีชีวิต ต่อลมหายใจคนห่างไกล

คำกล่าวที่ว่า “ความแน่นอน คือสิ่งที่ไม่แน่นอน” ใช้ได้จริงกับวินาทีแห่งชีวิต และแม้จะไม่ได้ประมาท ก็ไม่มีใครคาดการณ์ได้ว่า เหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นกับเราเมื่อใด ขณะที่การเข้าถึงการรับบริการสาธารณสุข

เพิ่มเพื่อน