ป้ายกำกับ :

รร.ราชวินิต มัธยม

ในหลวงพระราชทานเลี้ยงแก่ นร.-ครู รร.ราชวินิต มัธยม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

14 ก.ค.2566 –  เวลา 10.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศตรี ธีระ เชียงทอง รองเลขาธิการพระราชวัง เป็นผู้เชิญอาหารพระราชทานไปพระราชทานเลี้ยงแก่นักเรียน คณะครู และบุคลากรของโรงเรียนราชวินิต มัธยม

เพิ่มเพื่อน