ป้ายกำกับ :

ระบบ Thailand Pass

เอกชนติงติดเชื้อเพิ่มหากระบบคัดกรองนักท่องเที่ยวต่างชาติไม่รัดกุมพอ

เอกชนห่วงใยการลงทะเบียนเพื่อขออนุญาตเดินทางเข้าประเทศไทยโดยระบบ Thailand Pass หรือระบบคัดกรองนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าสู่ประเทศไทย

เพิ่มเพื่อน