ป้ายกำกับ :

ระเบียบจ่ายเบี้ยคนชราฉบับใหม่

'อดีตรมว.พม.' ค้านระเบียบจ่ายเบี้ยคนชราฉบับใหม่ เตือนจะมีปัญหาตามมาอีกมากมาย

‘อดีตรมว.พม.’ค้านระเบียบจ่ายเบี้ยคนชราฉบับใหม่ ชี้ฉบับเดิมดีอยู่แล้วระบุไว้ชัดเจนว่าใครบ้างไม่มีสิทธิ์ได้รับ แต่ฉบับใหม่ระบุเพียงว่า เป็นผู้ไม่มีรายได้หรือมีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ จะมีปัญหาต่างๆตามมาอีกมากมาย เช่น เกิดการวิ่งเต้นให้เข้าหลักเกณฑ์

เพิ่มเพื่อน