ป้ายกำกับ :

รัฐบาลควีนส์แลนด์

‘ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเลือก แต่ไม่มีใครมีสิทธิที่จะเป็นอิสระจากผลที่ตามมา’ หลักการเสรีประชาธิปไตย

‘อัษฎางค์’ ยกตัวอย่างสิทธิเสรีภาพประเทศเสรีนิยมประชาธิปไตยระดับโลก ฝากคนไทย บอก ‘ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเลือก แต่ไม่มีใครมีสิทธิที่จะเป็นอิสระจากผลที่ตามมา’นี่คือหลักการบนพื้นฐานของระบอบเสรีประชาธิปไตย

เพิ่มเพื่อน