ป้ายกำกับ :

รัฐพิธีเปิดสภา

รัฐพิธีเปิดสภาฯ 3 ก.ค. ขอความร่วมมือ คนไม่เกี่ยวข้อง-สื่อฯงดเข้าพื้นที่

ที่รัฐสภา นางพรพิศ เพชรเจริญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงหมายกำหนดการรัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภาครั้งแรก วันที่ 3 กรกฎาคม ว่า

เพิ่มเพื่อน