ป้ายกำกับ :

รัฐพิธี

'ในหลวง' ทรงมีพระราชดำรัส เปิดประชุมรัฐสภา ให้ ส.ส. ยึดถือประโยชน์ประเทศชาติและประชาชน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโถงพิธีชั้น 11 อาคารรัฐสภา กรุงเทพมหานคร ทรงเปิดการประชุมรัฐสภา ภายหลังเสร็จสิ้นการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

จับตาก้าวไกลประชุมลับหาบทสรุปประธานสภา อึ้ง!ช่อโผล่พรรคด้วย

จับตาก้าวไกลประชุมลับหาข้อสรุปเก้าอี้ประธานสภา หลังแกนนำทยอยเดินทางเข้าพรรคต่อเนื่อง อึ้ง! ช่อโผล่มาร่วมด้วย

เพิ่มเพื่อน