ป้ายกำกับ :

รับปริญญาพีไอเอ็ม

เฮลั่น! รับปริญญาพีไอเอ็ม ฝึกงานเด่น ได้งานดี โดนใจองค์กร

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) จัดพิธีมอบและฉลองปริญญาบัตร รุ่นที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับศึกษาปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก

เพิ่มเพื่อน