ป้ายกำกับ :

รับวัคซีนป้องกันฟรี

รัฐบาลคุมเข้มโรคพิษสุนัขบ้า ผู้ประกันตนรับวัคซีนฟรี

รองโฆษกรัฐบาลเผย รัฐบาลดูแลประชาชนปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ฉีดวัคซีนป้องกันโรคสำหรับผู้ประกันตนฟรี ปศุสัตว์เร่งฉีดวัคซีนในหมา/แมว

เพิ่มเพื่อน