ป้ายกำกับ :

รากฟันเทียม

เติมความรู้เรื่องเทคโนโลยีงานทันตกรรมรากเทียม กับ รศ.ทพ.ประเวศ เสรีเชษฐพงษ์ ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านรากฟันเทียม

มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ศูนย์พัฒนารากฟันเทียมไทยเฉลิมพระเกียรติฯ รัชกาลที่ 9 มีความยินดีเชิญชวนทันตแพทย์ และผู้สนใจเข้าร่วมเป็นสมาชิก

เพิ่มเพื่อน