ป้ายกำกับ :

รางวัลความเป็นเลิศแห่งเอเชีย

GC รับ 5 รางวัลยอดเยี่ยม 13th Asian Excellence Award

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566 GC ได้รับรางวัลความเป็นเลิศแห่งเอเชีย ประจำปี 2566 (13th Asian Excellence Award) จำนวน 5 รางวัลจากนิตยสาร Corporate Governance Asia สะท้อนการเป็นผู้นำและการดำเนินธุรกิจที่เป็นเลิศอย่างยั่งยืนภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี ปร

เพิ่มเพื่อน