ป้ายกำกับ :

รางวัลคึกฤทธิ์

มูลนิธิคึกฤทธิ์ฯ เพิ่มรางวัลใหม่ให้’ศิลปินพื้นบ้าน’

รางวัลคึกฤทธิ์ เป็นรางวัลที่สร้างสรรค์ขึ้นโดยมูลนิธิคึกฤทธิ์ ๘๐ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อมอบให้แก่ศิลปิน นักเขียน และผู้มีผลงานเป็นที่ยอมรับ มีความรู้ความสามารถ สร้างองค์ความรู้ในด้านนั้นอย่างลึกซึ้ง เป็นประจำในทุกๆปี

เพิ่มเพื่อน