ป้ายกำกับ :

รางวัลระดับชาติด้านสุขสภาพ

พิธีมอบรางวัลระดับชาติด้านสุขสภาพ (Wellness) ของประเทศไทย โครงการ “การพัฒนาสุขสภาพขององค์กรเพื่อการสร้างชาติ” (Wellness Corporate Nation-Building : Wellness CNB)

นักศึกษาหลักสูตรผู้นำการประกอบการ Wellness เพื่อการสร้างชาติ (นสช. Wellness) รุ่นที่ 2 สถาบันการสร้างชาติ จัดพิธีมอบรางวัลให้แก่องค์กรต้นแบบด้านสุขสภาพ (Wellness) หรือ Wellness CNB

เพิ่มเพื่อน