ป้ายกำกับ :

ราชวินิต มัธยม

หน่วยราชการในพระองค์ร่วมกับจิตอาสาพระราชทานบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศล

24 ก.ค. 2566 – เวลา 09.00 น. หน่วยราชการในพระองค์ ร่วมกับจิตอาสาพระราชทาน คณะครู และบุคลากรโรงเรียนราชวินิต มัธยม โรงเรียนจิตรลดา และวชิราวุธวิทยาลัย ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เพิ่มเพื่อน