ป้ายกำกับ :

ราชอาณาจักร

ราชกิจจาฯ แพร่ประกาศกำหนดจำนวนคนต่างด้าวจะมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ปี 2564

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทยเรื่อง กำหนดจำนวนคนต่างด้าวซึ่งจะมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ. 2564

เพิ่มเพื่อน