ป้ายกำกับ :

รายงานประจำปี 2565

สสส. เนื้อหอม แจงรายงานประจำปี 2565 สส.ฝ่ายค้าน ฝ่ายรัฐบาล แห่อภิปราย 30 คน ชมเป็นรากฐานการสร้างเสริมสุขภาพ ต่อยอดการทำงาน

เมื่อวันที่ 7 ก.ย. 2566 ที่ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร วาระรายงานประจำปี 2565 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

เพิ่มเพื่อน