ป้ายกำกับ :

รายชื่อคณะกรรมการใหม่

จบกระบวนการควบรวม ‘ทรู-ดีแทค’ เตรียมใช้ชื่อใหม่ ‘ทรู คอร์ปอเรชั่น’

TRUE แจ้งตลท.ควบรวม DTAC เคาะชื่อใหม่ “TRUE” พร้อมกำหนดวันประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นรวม 2 บริษัท 23 ก.พ. 66 เผยทุนของบริษัทใหม่อยู่ที่ 138,208,403,204 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจํานวนทั้งสิ้น 34,552,100,801 หุ้น พาร์หุ้นละ 4 บาท เตรียมจัดสรร 1 หุ้นเดิมใน TRUE ต่อ 0.60018 หุ้น และ 1 หุ้นเดิมใน DTAC ต่อ 6.13444 หุ้นในบริษัทใหม่

เพิ่มเพื่อน