ป้ายกำกับ :

รูปแบบการท่องเที่ยว

นายกฯ ผลักดันตลาดท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ขับเคลื่อน Wellness Center

นายกฯ ส่งเสริมการขับเคลื่อน Wellness Center สร้างความเชื่อมั่น มาตรฐานรองรับนักท่องเที่ยว ผลักดันตลาดท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ บริการทางการแพทย์ของไทยสู่ระดับโลก

เพิ่มเพื่อน