ป้ายกำกับ :

ร่างประกาศ กสทช.

บอร์ด กสทช. เห็นชอบปรับปรุงประกาศคุ้มครองสิทธิของผู้ใช้บริการโทรคมนาคม ให้ทันสมัย

บอร์ด กสทช. เห็นชอบร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองสิทธิของผู้ใช้บริการโทรคมนาคมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในความเป็นส่วนตัว และเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางโทรคมนาคม

เพิ่มเพื่อน