ป้ายกำกับ :

ร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ….

“ปานเทพ” ตอบคำถาม“สุทิน คลังแสง” ส.ส.พูดไม่หมด กฎหมายกัญชากัญชง ยันมีบทลงโทษหากนำไปใช้กับเด็ก เยาวชน สตรีมีครรภ์ และสตรีให้นมบุตร โทษจำคุกและปรับ งัด สูตรยาสมัย ร.5 ภูมิปัญญาไทย ให้ชาวบ้านปลูกสมุนไพรและใช้ยาได้เอง

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมาธิการฯเสียงข้างมากจึงเลือกแนวทางในการให้ประชาชนได้มีโอกาสสามารถพึ่งพาตัวเองได้ด้วยการปลูกในครัวเรือน ลดการผูกขาดเอาไว้เฉพาะกลุ่มทุนแพทย์และกลุ่มทุนยา

'ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ' ห่วงปลดล็อกกัญชากระทบกลุ่มเปราะบาง เสนอ 5 มาตรการควบคุม

‘ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ’ ห่วงปลดล็อกกัญชา ทำให้ทุกคนรวมถึงกลุ่มเปราะบางเข้าถึงกัญชาได้โดยไม่มีข้อจำกัด เสนอ 5 มาตรการควบคุม เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดผลเสียจากกัญชาให้มากที่สุด

เพิ่มเพื่อน