ป้ายกำกับ :

ร้านนั่งดื่ม

กทม. เคาะมาตรการผ่อนปรนร้านนั่งดื่มเริ่มใช้ 24 ม.ค.

ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 มีมติเห็นชอบตามประกาศกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 50

เพิ่มเพื่อน