ป้ายกำกับ :

ลงนามซาอุ

นายกฯ ปลื้มไทย-ซาอุฯ ร่วมมือด้านแรงงานสำเร็จ

นายกฯ ปลื้มไทย-ซาอุฯ ลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านแรงงาน ผลสำเร็จเป็นรูปธรรม ฟื้นฟูความสัมพันธ์ เพิ่มงาน เพิ่มรายได้ คุ้มครองแรงงานไทย

เพิ่มเพื่อน