ป้ายกำกับ :

ลดนำเข้าเชื้อเพลิง

NPS เร่งติดตั้งโซลาร์ฟาร์มลดนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศผลิตไฟฟ้า

NPS ปรับกลยุทธ์รับผลกระทบจากสงคราม มุ่งลดการนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศ ปรับเปลี่ยนใช้เชื้อเพลิงชีวมวลเต็มรูปแบบ เร่งรัดติดตั้งโซลาร์ฟาร์มลอยน้ำให้แล้วเสร็จภายในปีนี้

เพิ่มเพื่อน