ป้ายกำกับ :

ลดวงเงินส่งเข้ากองทุน

คลังขยายเวลาลดเงินนำส่งเข้ากองทุนพัฒนาแบงก์รัฐ อีก 1 ปี

การขยายระยะเวลาปรับลดอัตราเงินนำส่งเข้ากองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ในปี 2566 และการยุติการดำเนินการของกองทุนเพื่อรักษาสภาพคล่องของการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้

เพิ่มเพื่อน