ป้ายกำกับ :

ลดอาการกรดไหลย้อน

IRPC ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ วิจัยพัฒนา “หมอนพักพิง” ลดอาการกรดไหลย้อน

IRPC – คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมวิจัยพัฒนาและออกแบบหมอน ลดอาการกรดไหลย้อน โดยใช้วัสดุของ IRPC

เพิ่มเพื่อน