ป้ายกำกับ :

ลดฮวบ

เปิดดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม ลดฮวบ!

ภาครัฐควรรับฟังปัญหาโดยตรงจากประชาชน และสั่งการให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนและทันท่วงที รวมถึงไม่ปล่อยให้ปัญหาเกิดขึ้นซ้ำซาก ยืดเยื้อ จนเกิดความเสียหายในวงกว้าง ยากต่อการแก้ไขให้เสร็จสิ้นได้ในระยะเวลาอันสั้น

เพิ่มเพื่อน