ป้ายกำกับ :

ลอนเทนนิสสมาคม

เทนนิสโลกไฟเขียว'ไทย' ระเบิดหวดอาชีพ8ศึกที่เชียงราย

ตามที่ สหพันธ์เทนนิสนานาชาติ (ไอทีเอฟ) ได้ยกเลิกการเป็นเจ้าภาพของประเทศไทย ในการจัดการแข่งขันเทนนิสอาชีพนานาชาติ เก็บคะแนนสะสมอันดับโลก ไอทีเอฟ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ ระหว่างวันที่ 2-30 มกราคม 2565 รวมทั้งสิ้น 8 รายการ ณ สนามเทนนิส องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สายพันธุ์โอมิครอน ในประเทศไทยนั้น ล่าสุด ไอทีเอฟ ได้อนุมัติให้ประเทศไทย เป็นเจ้าภาพการแข่งขันเทนนิสอาชีพนานาชาติอีกครั้ง ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงเดือนเมษายนนี้

'โอมิครอน'เป็นเหตุ ไอทีเอฟยกเลิกเทนนิสอาชีพ 8 รายการที่เชียงราย

ตามที่ สหพันธ์เทนนิสนานาชาติ (ไอทีเอฟ) ได้พิจารณาอนุมัติให้ประเทศไทย โดยสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นเจ้าภาพแข่งขันเทนนิสอาชีพนานาชาติ เก็บคะแนนสะสมอันดับโลก ไอทีเอฟ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ ระหว่างวันที่ 2-30 มกราคม 2565 รวมทั้งสิ้น 8 รายการ ณ สนามเทนนิส องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ล่าสุด จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน ในประเทศไทย ส่งผลให้ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19 ) (ศบค.) ได้มีมติให้ระงับมาตรการเข้าประเทศแบบเทสต์ แอนด์ โก (Test and Go)ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2564

เทนนิสโลกไฟเขียว 'ไทย'ชาติแรกในเอเชีย จัดรับลมหนาว 8ศึกที่เชียงราย

สหพันธ์เทนนิสนานาชาติ (ไอทีเอฟ) ได้ส่งอีเมลแจ้งว่าไอทีเอฟได้อนุมัติให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเทนนิสอาชีพนานาชาติ เก็บคะแนนสะสมอันดับโลก ไอทีเอฟ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ ในช่วงต้นปี ค.ศ.2022 รวมถึง 8 รายการ

เพิ่มเพื่อน