ป้ายกำกับ :

ลากยาวถึงครึ่งแรกของปีหน้า

กกร. ผวา! ภัยแล้ง รุนแรงเกินคาดประเมินไทยสูญเสีย 5.3 หมื่นล้านบาท 

กกร.ผวาภัยแล้งรุนแรงเกินคาด ประเมินไทยสูญเสีย 5.3 หมื่นล้านบาท ลากยาวถึงครึ่งแรกของปีหน้า ร่ายปัจจัยเสี่ยงรุมรอรัฐบาลใหม่เข้ามาบริหารด่วน

เพิ่มเพื่อน