ป้ายกำกับ :

ลูกจ้างเสียชีวิต

ใครคือทายาท ผู้มีสิทธิ เมื่อลูกจ้างเสียชีวิต

รู้หรือไม่การทำงานมีความเสี่ยงต่อชีวิตและร่างกาย โดยเฉพาะบางอาชีพที่ต้องปฏิบัติงานในพื้นที่ห่างไกลและเสี่ยงภัย หากลูกจ้างตายหรือสูญหายระหว่างการทำงาน

เพิ่มเพื่อน