ป้ายกำกับ :

วงดุริยางค์ราชนาวี

กาชาดคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติ องค์บิดาทหารเรือไทย

ปี 2566 ครบรอบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ของ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์  กองทัพเรือ จัดกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อกองทัพเรือเป็นอเนกอนันต์ หนึ่งในนั้น คือ การแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ 49

เพิ่มเพื่อน