ป้ายกำกับ :

วงแหวนอันดามัน

รัฐบาลเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคม รองรับนักท่องเที่ยว ความเป็นอยู่ของปชช.

รัฐบาล เดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคม เพื่อความสะดวกและปลอดภัย รองรับดูแลนักท่องเที่ยว ควบคู่พัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน

เพิ่มเพื่อน