ป้ายกำกับ :

วัชระ แก้วกอ

สสว. ใช้งบ 220 ล้านบาทเสริมแกร่งไมโครเอสเอ็มอี

สสว.ใช้งบ 220 ล้านบาท เสริมแกร่งไมโครเอสเอ็มอี พัฒนาคุณภาพและเข้าถึงมาตรฐานสินค้า-บริการ พร้อมจัดงานดึงผู้ประกอบการ 105 ราย กระตุ้นยอดขาย ทำเงินสะพัด 5 ล้านบาท

เพิ่มเพื่อน