ป้ายกำกับ :

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร

พุทธศาสนิกชนชาวพิษณุโลก กราบสักการะพระเจ้าเข้านิพพานในวันอัฐมีบูชา

วันอัฐมีบูชา ประชาชนต่างพาครอบครัวไปกราบไหว้ พระพุทธรูปปางพระพุทธเจ้าเข้านิพพาน ประดิษฐานอยู่ในวิหารพระเจ้าเข้านิพพาน ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร หรือ วัดใหญ่พร้อมตั้งจิตอธิษฐานกระทำความดีถวายเป็นพุทธบูชา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว

เพิ่มเพื่อน